Visací zámek - Alba, texty, ...

Možná

Možná

Jako vždycky, 1994

Čas: 2:43
E
Možná jste
H
všichni hloupí
G
možná mám
F#
pra
G
vd
F#
u
Všechno jen možná navzdory jménům
Zavidí král svým poddaným poslušnost
A oni jemu slovo který neumějí vyslovit
A
Už je to
B
tady
G
už je to
A
ta
B
dy
A
Jsem jako drak jsem jako drak
F#
Nechytím se
G
rychle stolu
B
Ulítnu do
A
oblak
Milujme se možná oči jsou bezradné
Zabodnuté do země kde stejně skončí
Pán nad barvami vševědoucí výsledek
A poklesek se odpouští dokud je princezna krásná
Už je to tady už je to tady
Jsem jako drak HA HA
Nechytím se mikrofonu
Ulítnu do oblak
Možná lest možná závist
Možná všechno možná za nic
Kdo se vlastně posmívá v blázinci Oh Shit
Možná křeslo možná provaz černobílej vobraz
Je nejhorší ze všech výmyslů