Visací zámek - Alba, texty, ...

Čekání

Čekání

Platinum collection, 2013

Čas: 3:13
A A G#

Když
A
zahlídnem
A#
slun
G
ce tak
A
nevíme
A#
an
G
i
Jestli bylo pravý nebo jen stromy se hnuly
Čekám v zástupu u klíčový dírky
Ale chodba je tmavá kdo ví kam vede
F
Bežíme běžíme
A#
vymletým
A
korytem
F
Točíme možná už jen
A#
strženým
A
závitem
F
Bežíme běžíme
A#
vymletým
A
korytem
F
Točíme možná už jen
A#
strženým
A
závite
G
m
Možná na mě čeká láska jenomže ne sama
Čekání si v noci krátí s jinejma chlapama
Z piva mi padá pěna můžu si něco přát
Všechno to zaspat zaspat zaspat
Bežíme běžíme vymletým korytem
Točíme možná už jen strženým závitem
Bežíme běžíme vymletým korytem
Točíme možná už jen strženým závitem

|1  2  3  4  |1  2  3  4  |1  2  3  4  |1  2  3  4 |
|A        A#        G      A#  A    A# A G A
|/  / / / / /  /  / / / / /  /  / / / / /  /  / / / / / /
|      Pravdu           ve  ních skříních
|         nehledej         výklad
|----------------|----------------|----------------|----------------|
A
Pravdu
A#
nehledej
G
ve výklad
A#
ních
A
skříních
A#
A
G
A
Pravdu nemají nevinní ani vinní
Pravdu nehledej v týhle skurvený době
Pravdu nehledej než jenom sám v sobě
Než jenom sám v sobě
Choď do piči
Když zahlídnem slunce tak nevíme ani
Jestli bylo pravý nebo jen stromy se hnuly
Čekám v zástupu u klíčový dírky
Ale chodba je tmavá kdo ví kam vede
Bežíme běžíme vymletým korytem
Točíme možná už jen strženým závitem
Bežíme běžíme vymletým korytem
Točíme možná už jen strženým závitem