Visací zámek - Alba, texty, ...

Uniformy

Uniformy

Platinum collection, 2013

Čas: 3:52
E
Vypukla před lety válka mezi dvěma tábory
F#
Nebyly žádný uniforny
G
ani žádný
A
prapory
E
Vojevůdcům bylo jedno co měl voják na sobě
F#
Žádný velký parádění
G
nevedlo se v
A
tý době
Armády si daly schůzku hned po práci v pátek
Jak se řady promíchaly tak vypukl zmatek
V tom chumlu se nevědělo kdo má mlátit koho
Těžko bylo rozlišovat jak jich bylo mnoho
Uniformy uniformy ....
A že tehdy mluvilo se všude stejnou řečí
Za chvíli už nehrozilo žádný nebezpečí
Jen oba dva velitelé ti se dobře znali
Navzájem se šavlema k smrti posekali
A tak jenom tři náhrobky ční nad bitevním polem
Ješte ráno umřel trubač otravou alkoholem
A tak jenom tři náhrobky ční nad bitevním polem
Ješte ráno umřel trubač otravou alkoholem
Uniformy uniformy ....
Fuck Off Army