Visací zámek - Alba, texty, ...

Svatební košile

Svatební košile

Bonusofky,

Text: K.J.Erben, Jan Haubert,

Pěkná noc, jasná, v tento čas
Mrtví s živými chodí zas
A nežli zvíš, jsou tobě blíž
Má milá, nic se nebojíš?
Což bych se bála, vždyť tys se mnou
A oko Boží nade mnou
Řekni můj milý, řekni jen
Jak je tvůj domek upraven?
Pěkná světnička, veselá?
A zdali blízko kostela?
Moc, má panenko, moc se ptáš
Však ještě dnes to uhlídáš
Co to máš, milá, za pasem?
Lahváče s sebou vzala jsem!
Dej ho sem hned, než zteplá
Neb cesta ještě vleklá
Dej ho sem hned, ať rychle jdeš
Jestli mi postačiti chceš
Lahváč jí vzal, vypil
A byli rázem deset mil
A v rokytí a v úskalí
Divoké feny štěkaly
A vyly, vyly divnou věc
Že tě na blízku umrlec

Pěkná noc, jasná, v tu dobu
Vstávají mrtví z hrobu
A nežli zvíš, jsi hrobu blíž
Má milá, nic se nebojíš?
Což bych se bála, vždyť tys se mnou
A ruka Páně nade mnou
Řekni, můj milý, řekni jen
Proč jsi tak hrozně upraven?
Moc, má panenko, moc se ptáš
Však ještě dnes to uhlídáš
Co to máš, milá, v levici?
Toť joint, ještě hořící!
Ho, to indické konopí
Zlé věci tobě natropí
Zúží tě, stáhne tobě dech
Dej ho sem hned, neb máme spěch
Jointa jí vzal, vyhulil
A byli rázem dvacet mil
A v rokytí a v úskalí
Divoké feny štěkaly
A vyly, vyly, divnou věc
Že tě nablízku Jarda Švec!